Elektromontaż nr 2

Elektromontaż nr 2 Kraków Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno-usługową działająca w branży elektroenergetycznej, powstałą w październiku 2001 roku. Wtedy to w Elektromontażu nr 2 Kraków S.A., w wyniku przeprowadzonych zmian strukturalnych dokonano podziału przedsiębiorstwa, powołując na bazie dotychczasowych jednostek produkcyjno-usługowych nowe niezależne podmioty gospodarcze. Powstaliśmy w oparciu o zasoby ludzkie i materialne Elektromontażu nr 2 Kraków S.A., przejmując jego dotychczasowe doświadczenia i wiedzę opartą na ponad 40-letnim okresie działalności na rynku krajowym i zagranicznym. W okresie prowadzonej działalności ciągle poszerzamy asortyment naszej produkcji, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku. Dotychczasowe realizacje i zdobyte zaufanie Klientów stanowią gwarancję i pewność, że podejmowane przez nas zobowiązania zostaną w pełni wypełnione.

Ludzie

Załogę naszej firmy stanowią pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych między innymi: uprawnieniami budowlanymi, specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi, świadectwami kwalifikacyjnymi dozoru i eksploatacji. Zdobyta przez nich wiedza teoretyczna i praktyka zawodowa stawia ich na pozycji najlepszych w branży, gwarantując bardzo wysoką kulturę i jakość świadczonych usług.


Załoga to zespół ludzi identyfikujących się firmą, dbająca o jej dobry wizerunek, zaangażowana w podejmowane przez firmę zobowiązania.

Oferta

Funkcjonujemy na rynku produktów i usług elektrycznych i energetycznych, wykonując niezbędne prace dla przemysłu, budownictwa i gospodarki komunalnej. Uczestniczymy w nowoczesnych inwestycjach, a liczba przedsiębiorstw korzystających z naszych usług stale wzrasta.

Montowane przez nas urządzenia elektroenergetyczne są nieodzowne wszędzie tam, gdzie liczy się nowoczesność, bezpieczeństwo i niezawodność.

Jakość i zadowolenie klienta - to nasze hasło przewodnie. Gwarantujemy to na najwyższym poziomie.

www.elektromontaz2.pl

Wsparcie
Pomocne materiały

Zapraszamy do działu wsparcie w którym znajdziesz: Katalogi PDF do pobrania, Aprobaty techniczne, Ulotki produktowe, Marketing, Sponsoring, Reklamacje.


Aktualny status przesyłki
Śledź swoją przesyłkę

zobacz więcej ikona
ikona
ikona
Skontaktuj się znami
Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.
lub przejdź do mapy regionów z przedstawicielami ze swojego regionu tutaj
Jesteśmy dystrybutorem
ue