Projekt UE

Firma MAG-KRAK SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Realizacja inwestycji kluczowej dla wprowadzenia produkcji innowacyjnych produktów będących wynikami realizowanych prac badawczo-rozwojowych - podstawą do zwiększenia konkurencyjności firmy Mag-Krak sp. z o.o.” nr RPMP.03.04.04-12-0087/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – Typ Projektu A.

Cel projektu:

Ogólnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy a tym samym konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw poprzez poprawę warunków dla rozwoju firmy i zwiększenie jej produktywności.

Realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się w sposób znaczący do osiągnięcia zakładanego celu ogólnego – poprzez realizację rzeczową inwestycji w postaci przygotowania zaplecza lokalowego oraz środków trwałych do produkcji nowych, innowacyjnych produktów, opracowanych w trakcie realizacji prac badawczo – rozwojowych.

 • Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu oraz firmy a poprzez to realizacja zakładanych celów ogólnych nastąpi poprzez realizację celów cząstkowych takich jak:
 • • Wprowadzenie nowych, innowacyjnych elementów techniki zamocowań w takich grupach jak: kołki szybkiego montażu (kompletne z elementem gwoździowym), kołki ramowe i kołki uniwersalne
 • •Wdrożenie na rynek wyników własnych prac badawczo - rozwojowych W zakresie celów i założonych korzyści:
  • zwiększone przychody dzięki zastosowaniu wydajnej linii produkcyjnej oraz zaawansowanych procesów magazynowania, pakowania i logistyki
  • zwiększona zyskowność osiągnięta dzięki zastąpieniu oferty handlowej własnymi produktami, efektywniejszymi kosztowo i dodatkowo innowacyjnymi. Szacuje się, że innowacyjne elementy złączne jakie wprowadzimy na rynek, w połączeniu z ich atrakcyjną ceną spowodują zwiększone zainteresowanie dotychczasowych kontrahentów Wnioskodawcy.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie do firmy innowacyjnych pomysłów i technologii (tym samym wzrost prestiżu firmy)
 • Wpisanie się do grona firm innowatorów w społeczności lokalnej i regionalnej
 • Zwiększenie udziałów w rynku
 • Rozpoczęcie sprzedaży kolejnych własnych, innowacyjnych produktów w branży elementów złącznych
 • Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy
 • Około 50% wzrost przychodów firmy w kategorii przychody ze sprzedaży produktów – osiągnięty w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji
 • Utrzymanie stałej tendencji wzrostowej w kategoriach: przychody oraz zysk netto w kolejnych latach po realizacji inwestycji
 • Poprawa rentowności wskaźnika sprzedaży dzięki sprzedaży coraz większej grupy produktów własnych

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 24 276 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 10 924 425,00 PLN

Wsparcie
Pomocne materiały

Zapraszamy do działu wsparcie w którym znajdziesz: Katalogi PDF do pobrania, Aprobaty techniczne, Ulotki produktowe, Marketing, Sponsoring, Reklamacje.


Aktualny status przesyłki
Śledź swoją przesyłkę

zobacz więcej ikona
ikona
ikona
Skontaktuj się znami
Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.
lub przejdź do mapy regionów z przedstawicielami ze swojego regionu tutaj
Jesteśmy dystrybutorem
ue